JOGA BILTEN

http://www.jogabeograd.com/joga-bilten-2/

Ovde možete da preuzmete Joga bilten u pdf. formatu, besplatno.  Ovaj dvomesečnik obrađuje reznovrsne teme iz oblasti klasične joge.

Možete da se prijavite da dobijate Joga bilten svakog drugog meseca mejlom na vašu adresu. To možete učiniti popunjavanjem formulara koji ćete naći na dnu svake strane ovog sajta.

Preuzmite Joga bilten broj 19

Preuzmite Joga bilten broj 18

Preuzmite Joga bilten broj 17

Preuzmite Joga bilten broj 16

Preuzmite Joga bilten broj 15

Preuzmite Joga bilten broj 14

Preuzmite Joga bilten broj 13

Preuzmite Joga bilten broj 12

Preuzmite Joga bilten broj 11

Preuzmite Joga bilten broj 10

Preuzmite Joga bilten broj 9

Preuzmite Joga bilten broj 8

Preuzmite Joga bilten broj 7

Preuzmite Joga bilten broj 6

Preuzmite Joga Bilten broj 5

Preuzmite Joga bilten broj 4

Preuzmite Joga bilten broj 3

Preuzmite Joga bilten broj 2

Preuzmite Joga bilten broj 1