Međunarodni dan joge

Drugi Međunarodni dan joge

Biharska škola joge, Mungir, Indija

 

Joga: naša baština

Povodom drugog Međunarodnog dana joge upućujemo naše najbolje želje svima koji su inspirisani tradicijom i učenjem joge. Ovo je dan u kome treba odati poštu drevnoj nauci joge, nauci o unutrašnjoj promeni i duhovnom razvoju – našoj duhovnoj baštini koju su tokom mnogih vekova usavršili i zatim nam je preneli drevni mudraci i vizionari čovečanstva.

Vizija koja je postala stvarnost

Međunarodni dan joge predstavlja priznanje koje je joga zadobila kao holistički pristup fizičkom blagostanju, mentalnom miru i emocionalnoj ravnoteži. Širom sveta milioni ljudi su prigrlili jogu da bi postigli zdravlje i ravnotežu, i da bi istražili svoj unutrašnji potencijal. Prihvatanje predloga o Međunarodnom danu joge, rekordnim glasanjem na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, predstavlja istorijski trenutak za Indiju. Otvorenost i entuzijazam sa kojima je svetska zajednica prigrlila jogu, i kolektivna dobra volja koju je joga podstakla, povod je za veliku sreću i zadovoljstvo u kome svi mogu da učestvuju.

Ovaj dan je od posebne važnosti za tradiciju Satjananda joge zato što predstavlja ostvarenje vakje, vizije i proročanstva koje je Svami Satjananda izrekao 1963. godine, “Joga će izroniti u vidu moćne svetske kulture i promeniće tok svetskih zbivanja”.

1 23

 

 

 

 

 

 

Prvi Međunarodni dan joge u Mungiru, “gradu joge”

Prilikom obeležavanja prvog Međunarodnog dana joge 21. juna 2015., hiljade ljudi puni entuzijazma izašli su iz svojih domova i okupili se na značajnim mestima širom sveta da bi izrazili solidarnost sa jogom. Istog dana u Mungiru u Indiji, “Gradu joge”, kako ga je nazvao bivši predsednik Indije G. APJ Abdul Kalam, jogičko drvo bilo je u punom cvatu – u domovima njegovih žitelja.

Ljudi su bili pozvani da se okupe prvenstveno u krugu porodice i komšiluka u grupama od pet, deset, negde većim a negde manjim,  i da urade predviđenu grupu vežbi u određeno vreme u sredini u kojoj žive – u kući, na krovovima svojih domova, u dvorištu, čak i na njivama, a takođe i na javnim površinama.

Skoro 20000 ljudi priključilo se ovoj inicijativi. Program koji je Biharska škola joge napravila za ovu priliku izveden je na 108 za to predviđenih javnih lokacija, takođe u 2000 domova, kao i u ašramu Biharske škole joge. Neobičan aspekt ovih programa bio je taj što su joga instruktori bila deca uzrasta od deset do petnaest godina, ponosni članovi Bal joga mitra mandala (Dečijeg joga pokreta), takođe članovi Juva joga mitra mandala (Omladinskog joga pokreta) uzrasta od šesnaest do dvadesetpet godina, kao i članovi drugih joga udruženja.

Ovom inicijativom ljudi su podstaknuti da iskuse i počnu da cene jednostavnost i primenljivost joge i da potpm prakse rade redovno. Bila je ovo inicijativa da svaki dan u životu postane joga dan, i da se svakodnevna stvarnost sagleda iz jogičke perspektive.

467

8910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj Međunarodnog dana joge

U osvit drugog Međunarodnog dana joge moramo se zapitati u kom pravcu bi trebalo nastaviti da bismo zaista odali poštu joga baštini i imali koristi od nje.

Da bismo se povezali sa istinskom namerom ove drevne duhovne nauke, trebalo bi nastojati da se ljudi inspirišu da jogu usvoje ne kao fizičku kulturu, već kao stil življenja. Samo onda kada joga postane stil življenja poboljšava se stanje zdravlja i izdržljivost, mentalni procesi se pojašnjavaju a kreativnost budi, i tada život donosi iskustvo mira i ispunjenosti.

Jogički stil življenja zasnovan je na učenjima joge i mudrosti koja iz njih proizilazi. Temelji se na postulatima prakse, svesnosti, razvoja unutrašnjih stavova, delanja i razlučivanja. Svesnost je sposobnost da se posmatra i razume sredina u kojoj živimo, uslovi, situacije i događaji koji na nas utiču. Unutrašnji stav predstavlja razvijanje pozitivnog i kreativnog pogleda na život, i sposobnost da se negativni uticaji preobrate u pozitivnu inspiraciju da bismo postali bolji, i takođe podstakli druge da postanu bolji. Delanje znači razumeti kako se ponašamo, mislimo i opštimo sa svetom oko nas, i u tome bi trebalo da nam pomogne viveka, sposobnost razlučivanja: razdvajanje pravednog od nepravednog, ispravnog od pogrešnog, sveprožimajućeg od ograničenog.

Stoga, na Međunarodni dan joge, svaki joga praktičar i sadhaka (onaj koji redovno i disciplinovano sledi utvđeni joga program) bi trebalo da donese sankalpu, duboku unutrašnju odluku, da u svoju dnevnu rutinu ugradi i joga komponentu i počne da živi jogičke principe, i na ovaj način doprinese zdravijoj, svetlijoj i mirnijoj budućnosti za sve ljude.

 

PROGRAM POSVEĆEN MEĐUNARODNOM DANU JOGE

Živeti jogu

Da bi joga postala stil življenja, nije dovoljno da samo radimo joga prakse ili tehnike. Moramo uložiti svesni napor da se u svakom trenutku povežemo sa našim pozitivnim osobinama, i da zračimo pozitivnošću na druge. Ovo postaje moguće kada počnemo da radimo ono što su jogini i mudraci govorili: započnite svoje joga putovanje razvijajući jame i nijame, pozitivne kvalitete ili osobine u životu.

Oblast jama i nijama je ogromna i, zavisno od potreba u različitim vremenima i u različitim regionima, klasični joga tekstovi navode veliki broj ovih pozitivnih osobina. Povodom ovog Međunarodnog dana joge, Biharska škola joge je odabrala jednu jamu i jednu nijamu koje su opisane u tekstu Hatha Ratnavali. One su:

 • Jama: Manahprasad ili sreća, radost

 • Nijama: Namaskara ili pozdravljati druge sa bhavom (čistim osećanjem iz srca)

Svesno i iskreno ulaganje napora da razvijemo ove dve osobine preobraziće stanje našeg uma, kao i okoline oko nas.

U znak podrške Međunarodnom danu joge i naporima koje u prmociju joge ulažu nacionalne i međunarodna zajednica, Biharska škola joge je savetovala deci, omladini, udruženju žena i drugim joga pokretima da 21. juna u određeno vreme urade preporučeni joga program. On se sastoji od precizno odabranih tehnika koje unapređuju sveukupno zdravlje i blagostanje. Ideja je takođe da se u duhu joge ljudi okupe u okviru svojih porodica ili lokalnih zajednica.

111213

 

 

 

 

 

 

 

Od 6 do 7.30 ujutru ljudi će se okupiti na krovovima, terasama, u dvorištima ili drugim otvorenim prostorima u okviru svojih domova ili lokalnih javnih površina, i uraditi sledeće tehnike:

 

 1. Šavasana*

 2. Kaja sthairjam (koncentracija na mirovanje tela)

 3. Šanti mantre**

Om saha naavavatu. Saha nau bhunaktu.

Saha veeryam karavaavahai.

Tejasvinaavadheetamastumaa vidvishaavahai.

Om shantih, shantih, shantih.

 1. Tadasana (10 ciklusa)

 2. Tirjaka tadasana (10 ciklusa)

 3. Kati čakrasana (10 ciklusa)

 4. Šavasana*

 5. Surja namaskar (Pozdrav suncu) (5 cilklusa)

 6. Šavasana*

 • Nadi šodhan pranajama (10 ciklusa)

 • Bramari pranajama (10 ciklusa)

 • Šavasana*

 • Antar trataka (zatvorenih očiju, gledajte u mentalnu sliku plamena sveće u centru između obrva) (5 minuta)

 • Meditacija na jamu i nijamu (10 minuta):

Po pet minuta meditirajte o, i razvijte u sebi jamu manahprasad to jest sreću, i nijamu namaskara to jest pozdravljanje drugih sa bhavom (čistim osećanjem iz srca).

Manhaprasad: Setite se kako ste proveli prošlu nedelju i uočite situaciju u kojoj ste bili nesrećni. Posmatrajte reakciju koju je ona izazvala u vama. Prepoznajte u sebi negativnu osobinu iz koje je vaša reakcija proistekla. Zatim se fokusirajte na suprotnu, pozitivnu osobinu koja vas može uzdići, i ojačajte je u sebi. Potom upotrebite vašu sankalpa šakti, istinsku moć volje, da preobratite ovo negativno iskustvo u radosno, srećno stanje postojanja koje vas ispunjava. (Na primer, ako ste bili nesrećni zato što ste osetili ozlojeđenost ili srdžbu, fokusirajte se na, i ojačajte u sebi suprotno stanje zadovoljstva i proživite ponovo tu situaciju sa stavom dubokog zadovoljstva i tako prebrodite iskustvo nesreće).

Namaskara: Setite se prošle nedelje i uočite koliko često pozdravite ljude koje sretnete, i situacije u kojima to ne učinite. Takođe uočite da li to radite kao puki socijalni gest ili to činite sa bhavom (istinskim čistim osećanjem iz srca). Donesite odluku da ćete svakoga dobrodušno pozdraviti, obraćajući se iznutra iskonskoj dobroti koja postoji u svakome.

 • Intoniranje jogičku molitvu**:

Asatomaa sad gamaya. Tamasomaajyotirgamaya.

Mrityormaaamritamgamaya.

Sarveshaamsvastirbhavatu. Sarveshaamshantirbhavatu.

Sarveshaampoornambhavatu. Sarveshaammangalambhavatu.

Lokasamastaasukhinobhavantu.

Om shantih, shantih, shantih.

Povedi me od privida ka stvarnosti, od tame ka svetlosti, od smrtnosti, propadanja i neprekidne promene ka stabilnosti, kontinuitetu i večnosti. Neka na sve strane prevlada obilje dobrote, mira, celovitosti i blagorodne atmosfere. Neka sva bića budu zadovoljna i srećna.

Ova završna molitva je akt voljne odluke i u sebi sadrži samu suštinu učenja joge. Ona označava lični cilj da se u životu postigne stanje sklada, ravnoteže i stabilnosti, i društveni cilj da dotaknemo druge želeći im blagostanje.

 • Šavasanu raditi u skladu sa potrebama prisutnih

 • Oni koji osećaju nelagodnost u vezi sa intoniranjem mantri, ne moraju to da čine. Oni mogu da mirno sede i usmere se na cilj postizanja opšteg blagostanja uz pomoć joge.

 • Navedene tehnike mogu se naći u knjizi “Asana, pranayama, mudra, bandha”, izdanje Yoga Publications Trust, može se poručiti na http://www.sypublications.com/

 

Svim joga aspirantima savetuje se da rade navedene prakse godinu dana, i na sledeći Joga dan razmisle o onome što su postigli i promenama koje su iskusili u kvalitetu života. Nadamo se, i molimo se za to da inspiracija i duh joge ostanu prisutni u vama i da ćete za uzvrat  biti u mogućnosti da pomognete drugima na putu joge i jogičkog stila življenja.

Hari Om Tat Sat